מבחר דבקים לשימושים שונים ביצירה, אומנות ושרטוט...