מבחר מקלות עץ ליצרה: מקלות רופא, אטבים, מקלת ארטיק ועוד... בגון טבעי ו/או צבועים