מגוון תיקיות, ארגוניות וכלי פלסטיק לאיחסון וארגון החומרים והיצירות